مشخصات فردی
نام:طاهر کهوند
تاریخ تولد:11 دی
جنسیت:مرد
محل سکونت:ایران - تهران
مشخصات تماس
ایمیل:taher.kahvand@gmail.com
شناسه Yahoo:taher.taty@yahoo.com
شناسه Gmail:taher.taty@gmail.com
شناسنه Msn:taher.kahvand@live.com
تلفن:09117178402
تحصیلات
سطح تحصیلات:فوق دیپلم
رشته تحصیلی:کامپیوتر
محل تحصیل:نوشهر
حرفه
شغل:آزاد
محل کار:پیش باباجون